UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

Hội thảo chuyên đề: “Capital market- Enforcing Financial Reporting- Insights into the German Enforcement system”
Thứ Tư, 06-04 2016

Vào chiều ngày 23/03/2016, Viện Đào tạo quốc tế (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) đã tổ chức một buổi hội thảo chuyên đề: “Capital market- Enforcing Financial Reporting- Insights into the German Enforcement system”. Thông qua sự chia sẻ hướng dẫn nhiệt tình của Giáo sư Winfried Melcher (Đại học Rostock, Đức), giảng viên cùng các bạn sinh viên Trường đã có một cơ hội tuyệt vời để hiểu thêm về tình hình phát triển thị trường vốn hiện nay.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}