UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 10 VỀ GIÁO DỤC, KINH TẾ, NHÂN VĂN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI (EEHSS-18)
Thứ Tư, 13-06 2018

Hội nghị Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ Kỹ thuật Sáng tạo và Tài nguyên Thiên nhiên (IETNR-18); Hội nghị quốc tế lần thứ 12 về Nông nghiệp, Sinh học, Môi trường và Khoa học y tế (ABEMS-18); và Hội nghị quốc tế lần thứ 10 về Giáo dục, Kinh tế, Nhân văn và Khoa học Xã hội (EEHSS-18) đã tổ chức thành công tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2018. Chủ đề chính của các bài nghiên cứu trong phiên Hội nghị này thuộc nhóm các đề tài trong lĩnh vực Khoa học, Nhân văn và Khoa học Xã hội.
 
Hội nghị được tổ chức và tài trợ bởi Tổ chức EIRAI – 1 tổ chức có tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới trong giáo dục; kết hợp cùng trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; với mục đích công bố và tôn vinh các nỗ lực nghiên cứu của các học giả, các nhà khoa học, và các nghiên cứu sinh từ rất nhiều lĩnh vực, như Khoa học Xã hội, Kĩ thuật và Công nghệ. Hội nghị giúp mở rộng nguồn kiến ​​thức của cộng đồng và cung cấp một cái nhìn sâu sắc về những thách thức quan trọng hiện đang được giải quyết trong nghiên cứu. Buổi Hội nghị được tổ chức chuyên nghiệp với sự tham gia của các Giáo sư và Nghiên cứu sinh đến từ các quốc gia, châu lục khác nhau như Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Âu, Châu Á và Châu Phi.
 
Tóm lại, Hội nghị đã công bố các đề tài nghiên cứu xuất sắc liên quan đến tất cả các khía cạnh của xã hội. Buổi hội nghị đã đóng góp vào sự phát triển chung trong nghiên cứu khoa học, góp phần vào nhiệm vụ quốc tế hóa của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ở tầm cao hơn.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}