UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

FBNC - Western Sydney: Một trong top 2% các trường đại học tốt nhất thế giới
Thứ Năm, 29-09 2016

Cùng tìm hiểu về trường Western Sydney University. Đây là trường Đại học có tuổi đời chưa đến 50 năm nhưng đã được xếp hạng là 1 trong top 2% những trường Đại học tốt nhất thế giới. Nhờ đâu mà trường đạt đến vị trí này? Sinh viên theo học sẽ có cơ hội học tập và nghiên cứu như thế nào?

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}