UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG - MBA TALENT 2018
Thứ Ba, 17-07 2018

Bạn có thể làm như vậy Bạn mong muốn có một phần nào đó quan trọng? Bạn mang trong mình và bạn có thể ăn mặc trong nước?
 
Tình yêu của chúng ta mang đến cho bạn, của chúng tôi, một bộ phận của chúng tôi. Tài năng về tài chính, tài năng, tài năng, tài năng, tài năng, tài năng, tài năng và tài năng nhà của họ và doanh nghiệp trong
 
Tài năng MBA bằng tài năng, sinh viên
Trường học của bạn có thể học hỏi, bạn có thể kiếm được 15% USD
Hiện tại bạn có thể có tài năng và sức khỏe, sức khỏe và sức khỏe.
Phần cứng, phần mềm, phần mềm và phần mềm, phần mềm, phần mềm và phần mềm, phần mềm và phần mềm.
 
CƠ THỂUANGI THƯNGNG:
1 Giải nhất: Học thuật 100%
2 Giải nhì: Học trò 50%
 
Đâm TƯỢNG THAM Từ: Sinh viên của anh ấy
 
NGÔN NGỮ: Tiếng Anh
 
Nam thông tin chi, thiết kế, thông tin, trực tuyến và trực tuyến Thích và làm theo không?
-------------------------
Vui vẻ với cộng đồng
Email: mbatalent@vd.edu.vn
 
 
 
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}