UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[VOLUNTEERING ACTIVITY] MÙA HÈ XANH
Thứ Ba, 27-06 2017

Mùa Hè Xanh 2017 là một chương trình ý nghĩa cho sinh viên ISB trong mùa hè này. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên được tham gia đóng góp sức trẻ của mình để giúp đỡ cộng đồng.
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}