UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[SHORT EXCHANGE PROGRAM] SCHOLARSHIP 2017
Thứ Hai, 03-07 2017

Hằng năm, ISB trao tặng các suất học bổng giao lưu quốc tế cho những sinh viên có thành tích tốt trong học tập. Các bạn sẽ có cơ hội được đến thăm các quốc gia trên thế giới và những trường đại học ở đó. Năm nay, điểm đến của những sinh viên xuất sắc nhất chính là Đài Loan - đất nước xinh đẹp và tuyệt vời cho việc trao đổi văn hóa.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}