UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[SEMINAR] CPA AUSTRALIA CAREER COACH - DRIVING YOUR CAREER FUTHER
Thứ Năm, 08-06 2017

CPA Úc cùng ISB đã đồng tổ chức buổi hội thảo hướng nghiệp về ngành Tài chính, Kiểm toán, Ngân Hàng, và Quản trị kinh doanh. Trong buổi hôm đó ISB đã hân hạnh đón tiếp các chuyên gia đến từ các công ty lớn bao gồm KPMG, Mazars Vietnam, Odyssey Resources, Johnson & Johnson Vietnam, and Thai Tuan Group Corporation.
Sinh viên ISB đã có cơ hội được lắng nghe những chia sẻ quý báu của các chuyên gia và học hỏi những kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho sự công việc tương lai

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}