UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[SEMINAR] BANKER'S SHOW
Thứ Bảy, 17-06 2017

Hội thảo Bankers’ Show nhằm giúp sinh viên có thêm kiến thức, kỹ năng và nhận thức đúng đắn về định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, chương trình tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa nhà trường, nhà tuyển dụng, và đơn vị đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng, thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của nhà trường dành cho sinh viên.
Bankers’ Show còn tạo ra cơ hội vàng để sinh viên năm cuối hoặc sinh viên đã tốt nghiệp được tiếp cận trực tiếp với Nhà tuyển dụng Ngân hàng.
Sinh viên được hướng dẫn cách trình bày CV, cách ứng tuyển xin việc vào Ngân hàng – qua đó gia tăng cơ hội tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}