UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[JOBS] DKSH | CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HOẠCH ĐỊNH TÔNG KHO
Thứ Hai, 30-07 2018

Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ mở rộng thị trường hàng đầu cho các công ty muốn phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Với việc phục vụ các đối tác kinh doanh thông qua mạng lưới toàn cầu rộng lớn và chuyên môn trong ngành, chúng tôi giúp các công ty phát triển doanh nghiệp của họ ở các thị trường mới và thị trường hiện tại. Chúng tôi cam kết xây dựng quan hệ đối tác kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Chúng tôi không ngừng phấn đấu đưa tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới đến các ngành công nghiệp ở Việt Nam đồng thời góp phần vào sự phát triển của cộng đồng địa phương.
 
Mô tả công việc:
 
 • Quản lý hàng tồn kho và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Khách hàng được chỉ định;
 • Phân tích, phối hợp, Challenge Business Line / khách hàng để có dự báo thực tế;
 • Hoàn thiện chất lượng PO;
 • Xác định, tính BS / cổ phiếu dư thừa;
 • Tham gia và giải quyết các vấn đề có liên quan đến tồn kho;
 • Có buổi gặp thường xuyên với khách hàng;
 • Giữ sự hài lòng của khách hàng về mức độ dịch vụ;
 • Tạo báo cáo về tồn kho và mức độ dịch vụ;
 • Ý tưởng đầu vào cho người Giám sát để cải tiến quy trình.
Yêu cầu:
 • Nền tảng Quản trị kinh doanh;
 • Ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm;
 • Kiến thức về chuỗi cung ứng, quản lý hàng tồn kho;
 • Kiến thức cơ bản về KPI tài chính;
 • Phân tích logic, hiểu về hệ thống;
 • Kỹ năng máy tính (Excel, Word);
 • Giao tiếp tiếng Anh và tiếng Việt.
Cách thức nộp đơn:
Vui lòng gửi CV của bạn đến  recruitment.vn@dksh.com với chủ đề email [DKSH - 2018] Chuyên viên Quản trị Hoạch định tồn kho - Họ tên.
Deadline: 8/8/2018

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}