UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[INTERNSHIP OPPORTUNITY] EY VIETNAM
Thứ Tư, 20-06 2018

EY Việt Nam là doanh nghiệp quốc tế đầu tiên có 100% vốn đầu tư nước ngoài về dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn tại Việt Nam. Được chính thức cấp phép hoạt động vào năm 1992, EY Việt Nam luôn cam kết đồng hành cùng sự phát triển lâu dài của đất nước cũng như con người Việt Nam.
 
Thực tập sinh cho Công ty Kiểm toán:
 • Là cơ hội rèn luyện kỹ năng tại một trong những doanh nghiệp chuyên nghiệp nhất thế giới.
 • On-the-job training liên tục được tổ chức giúp cập nhật xu hướng ngành mới nhất.
 • Nhiều cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty
 
Chúng tôi muốn giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.
Chọn ngay ngành nghề bạn muốn và ứng tuyển ngay hôm nay!
 
Immigration Intern, Person Advisory Services, HOC0005N
Apply: HERE
 
Administrative Intern, CBS, HOC0005E
Apply: HERE
 
FSO Advisory Internship, Financial Services Risk Management, HOC0005M
Apply: HERE

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}