UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[INTERNSHIP OPPORTUNITIES] GE VIETNAM
Thứ Năm, 05-07 2018

Tng quan
 
Chương trình Lãnh đạo Thương mại (CLP) là chương trình đầu vào hàng đầu cho tổ chức bán hàng của GE và là cách tốt nhất để phát triển và trưng bày các ứng cử viên thành công với các cơ hội hỗ trợ bán hàng và bán hàng tại GE. Chương trình luân phiên hai năm đầy thử thách này tập trung vào sự phát triển nhanh chóng của tài năng và chuẩn bị cho các thành viên cho sự nghiệp thành công trong bán hàng hoặc hỗ trợ bán hàng bằng cách cung cấp cơ hội để tìm hiểu về sản phẩm, ngành và khách hàng đồng thời đóng góp có giá trị cho tổ chức.
 
Cấu trúc chương trình
-Chương trình 2 năm: 3 hoặc 4 bài tập luân phiên
-2 Hội nghị toàn cầu kết hợp giáo trình giáo dục phát triển năng lực bán hàng và tiếp thị
-Chương trình tiếp xúc và phát triển cùng lãnh đạo tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ
-Cố vấn và huấn luyện liên tục trong suốt chương trình
-Được tổ chức với cộng đồng CLP toàn cầu lớn mạnh
 
Yêu cầu
- Bằng cử nhân về kỹ thuật hoặc kinh tế hoặc bằng cấp có liên quan, ưu tiên bằng thạc sĩ
-Kinh nghiệm thực tập hoặc cộng tác, hoặc kinh nghiệm làm việc có liên quan (0-3 năm).
-Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành liên quan.
-Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo mạnh
-Kỹ năng phân tích mạnh
-Khả năng hoặc kinh nghiệm về phương tiện / công nghệ số
-Có khả năng di chuyển vì nơi làm việc đa dạng
Xem thông tin chi tiết tại COMMERCIAL LEADERSHIP PROGRAM

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}