UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[INTERNSHIP] TẬP ĐOÀN KIỂM TOÁN QUỐC TẾ KPMG | INTERNAL AUDIT, RISK AND COMPLIANCE SERVICES
Thứ Ba, 31-07 2018

KPMG hoạt động như một mạng lưới toàn cầu của các công ty thành viên độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế và tư vấn; làm việc gần gũi với khách hàng, giúp họ giảm thiểu rủi ro và nắm bắt cơ hội. Các công ty thành viên của KPMG có thể được tìm thấy ở 155 quốc gia. Họ đã tuyển dụng hơn 174.000 người trên nhiều lĩnh vực khác nhau.
 
Tại Việt Nam, KPMG là một trong những công ty dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất, với hơn 1.000 nhân viên làm việc tại văn phòng của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và gần đây ở Thanh Hóa và Đà Nẵng. Chúng tôi làm việc với các đồng nghiệp trên khắp châu Á và trên toàn thế giới để cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp.
 
Internal Audit, Risk and Compliance Services Intern
 
Nhiệm vụ chính:
 • Tham gia vào nhóm Tư vấn với tư cách thành viên chuyên nghiệp để thực hiện kiểm toán nội bộ / cam kết tư vấn rủi ro
 • Hỗ trợ tư vấn làm việc trên các dự án thực tế cùng với các chuyên gia KPMG;
 • Tham gia vào một chương trình học tập và phát triển chuyên nghiệp;
 • Hoàn thành nhiệm vụ quản trị khác theo yêu cầu của Phòng Tư vấn
Yêu cầu:
 • Bằng cử nhân về kế toán, kiểm toán, tài chính (hoan nghênh những sinh viên mới tốt nghiệp)
 • Kỹ năng phân tích, viết, trình bày tốt
 • Quan tâm đến việc làm việc với các quy trình hoạt động kinh doanh, kiểm soát nội bộ
 • Có tổ chức mạnh mẽ, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Tự chủ động với mức độ chủ động cao
 • Nhiệt tình, thể hiện thái độ “có thể làm” và “làm việc theo nhóm” với khả năng học nhanh
 • Tiếng Anh và tiếng Việt tốt
Lợi ích:
 • Cơ hội việc làm toàn thời gian sau thời gian thực tập
 • Cơ hội đào tạo
 • Trợ cấp thực tập
Nếu nền tảng của bạn đáp ứng các yêu cầu này, bạn sẽ ở vị trí đắc địa để thành công tại KPMG. Vui lòng gửi hồ sơ chi tiết bằng tiếng Anh đến địa chỉ email sau: recruiting@kpmg.com.vn với chủ đề: [KPMG - 0818] IARCS Intern - Full Name.
Deadline: 15/8/2018​
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}