UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[HỘI THẢO] CẬP NHẬT NỀN KINH TẾ
Thứ Sáu, 12-01 2018

Hội thảo “Cập nhật nền kinh tế thị trường” tổ chức vào ngày 11 tháng 1 năm 2018 đã giúp sinh viên ISB trau dồi thêm về nền kinh tế toàn cầu; những thách thức, cơ hội và các vấn đề hiện tại mà các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt.
 
Đây là một vinh dự cho các sinh viên UEH-ISB khi được chào mừng Giáo sư Prasad Padmanabha đến từ trường St. Marry College để đến đây và giới thiệu về các xu hướng, các vấn đề trọng tâm quốc tế và liên hệ với hoàn cảnh thực tế. Với kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là kinh tế, không có gì khó khăn để Giáo sư gây ấn tượng với tất cả học viên, sinh viên thông qua vốn kiến thức uyên thâm trong lĩnh vực kinh tế ở nhiều nước, cũng như những lợi thế của các doanh nghiệp Việt Nam trong những năm tới. Thông qua nhiều ví dụ, cách giải thích rõ ràng và nội dung trình bày vô cùng dễ hiểu của Giáo sư Prasad, toàn thể học viên, sinh viên đã có thể hiểu thêm về nền kinh tế trong và ngoài nước.
 
Thay mặt ISB, các học viên, sinh viên xin chân thành cảm ơn Giáo sư Prasad về buổi chia sẻ đầy bổ ích. Mỗi người đã được tư vấn những lời khuyên hữu ích và trau đồi cho bản thức vốn kiến ​​thức trong thực tiễn về nền kinh tế mà không thể tìm đọc ở bất kì trang báo nào. Rất hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại Giáo sư trong những chuyên đề chia sẽ khác. 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}