UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[FULLTIME] VCF | MARKETING
Thứ Hai, 02-04 2018

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chức vụ: PR & amp; Điều phối viên sự kiện
Phòng: PR & amp; Báo cáo sự kiện: PR & amp; Quản lý sự kiện
Hỗ trợ chương trình truyền hình
 sắp xếp chuyến đi quay phim
 Liên lạc với các đối tác địa phương, bệnh viện, nhà tài trợ, đội quay phim và người hưởng lợi
 Quản lý tài nguyên video và lịch phát sóng
Nội dung trang web và phương tiện truyền thông xã hội
 Hỗ trợ phát triển nội dung mới, bao gồm câu chuyện, hình ảnh và video cho trang web và
các kênh truyền thông xã hội
 Duy trì trang web và các kênh truyền thông xã hội
 Sản xuất và gửi bản tin điện tử
 Sản xuất báo cáo hàng tháng
Sự kiện
 Gặp gỡ các đối tác để thảo luận về các sự kiện CSR / gây quỹ
 Hỗ trợ lập kế hoạch / đề xuất
 Thực hiện kế hoạch sự kiện
 Theo dõi / báo cáo cho các nhà tài trợ sau các sự kiện
 Cung cấp bản dịch nếu cần
 Thiết kế tài liệu thế chấp (tờ rơi, tờ rơi, bảng quảng cáo, phông nền, lời mời, v.v.
Truyền thông:
 Phối hợp với đối tác, tại các khách sạn cụ thể; phòng khám; và các trường học để gây quỹ
hoạt động
 Hỗ trợ viết báo chí và phát triển mạng lưới báo chí.
 Sản xuất báo cáo truyền thông.
 Các nhiệm vụ khác do PR & amp; Quản lý sự kiện
Yêu cầu:
 Bằng Cử nhân về Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng, Tiếp thị, Tiếng Anh, hoặc
các lĩnh vực tương tự
 Có kỹ năng giao tiếp và viết tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh
 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 Thành thạo với quản lý truyền thông xã hội
 Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện
 Có kỹ năng giao tiếp tốt và quan tâm đến các chi tiết
 Có thể làm việc dưới áp lực và làm việc vào cuối tuần / làm thêm giờ nếu cần
 Có thể đi du lịch
 Có ý thức trách nhiệm
 Có niềm đam mê từ thiện đặc biệt là trẻ em
 Kỹ năng sử dụng máy tính MS
 Có kỹ năng thiết kế (quen thuộc với các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, hoặc tương tự), làm phim, và nhiếp ảnh là một cộng

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}