UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[FULL-TIME] KPMG | KPMG 2018 NEW GRADUATE RECRUITMENT PROGRAM
Thứ Năm, 16-08 2018

KPMG là một mạng lưới toàn cầu các công ty chuyên cung cấp dịch vụ Kiểm toán, Thuế và Tư vấn. Chúng tôi đang tìm kiếm những  tự hào làm việc tại KPMG. Các đồng đội, những người có tư tưởng đổi mới, những người thích thú với thử thách giải quyết vấn đề và có thể truyền đạt ý tưởng của họ với niềm tin và niềm đam mê.

Bộ phận tuyển dụng: Audit, Tax
Quy trình đăng ký:
 • Stage 1: Ứng tuyển (từ 01/08-31/08/2018)
         Để đăng ký, xin vui lòng gửi CV và Education phiên bản cập nhật của bạn đến địa chỉ email: recruiting@kpmg.com.vn với chủ đề [KPMG – 0818] Audit/Tax Assistant – Full Name
 • Stage 2: Kiểm tra đánh giá và phỏng vấn HR
         Nếu bạn thành công ở stage 1, bạn sẽ được yêu cầu tham gia vào Kiểm tra đánh giá. Được thiết kế đặc biệt cho KPMG, chúng tôi sẽ xem xét khả năng của bạn để phân tích dữ liệu số và dữ liệu khác, cũng như đánh giá kiến ​​thức kinh doanh và kỹ thuật của bạn. Bài kiểm tra đánh giá sẽ diễn ra xung quanh 60 phút.
 • Stage 3: Phỏng vấn với Partner/Director
        Nếu bài test và phỏng vấn HR của bạn thành công, chúng tôi sẽ mời bạn tham dự cuộc phỏng vấn với Partner and Director, đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình tuyển dụng.
 • Stage 4: Hội nhập: 01/10/2018
         Các ứng cử viên thành công sẽ có cơ hội tham gia một loạt các sự kiện chào mừng từ KPMG New Graduate tới Hội thảo tập huấn giới thiệu KPMG cái mà sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng cần thiết
và kiến ​​thức trước khi bạn bắt đầu làm việc chính thức.

Điều kiện để trở thành ứng cử viên thành công:
 • Sinh viên có bằng Cử nhân Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Thương mại, Tài chính, Ngân hàng, Thuế, Luật, Ngoại thương và các lĩnh vực liên quan khác;
 • Một bằng tiếng Anh loại giỏi, cả nói và viết, và một bằng nói và viết tiếng Trung Quốc (Mandarin) là một lợi thế;
 • Trình độ tin học;
 • Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp;
 • Tinh thần đồng đội;
 • Cam kết và phát triển.
 • Có thể chứng minh giá trị cá nhân phù hợp với giá trị cốt lõi của KPMG.
Để nộp CV của bạn, vui lòng xem tại: http://recruiting.kpmg.com.vn/
Thông tin liên hệ: recruiting@kpmg.com.vn hoặc +84 (28) 38219266 / +84 (24) 39461600.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}