UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[CLUB ACTIVITY] RA MẮT CÂU LẠC BỘ F&I
Thứ Năm, 08-06 2017

Một câu lạc bộ mới được thành lập do các sinh viên đam mê về Tài chính và Đầu tư. Đây sẽ là một môi trường thú vị cho các bạn sinh viên trao đổi và học hỏi thêm các kiến thức liên quan đến vấn đề tài chính và đầu tư.
  • Ngày: 10/06/2017
  • Thời gian: 9:00am - 12:00pm
 
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}