UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

 • CAREER ORIENTATION | IMPRESS YOUR FUTURE EMPLOYERS IN MARKETING FIELD
  Thứ Bảy, 11-08 2018
  CAREER ORIENTATION | IMPRESS YOUR FUTURE EMPLOYERS IN MARKETING FIELD

  As promised at the beginning of the year, we have organized a session for you to meet HR specialists from industry to get their insight on CV and interviewing skills. This time, the advisers are from Dentsu Vietnam and will focus on the recruitment process in marketing companies.

 • ENTREPRENEURIAL LEARNING AND INNOVATION
  Thứ Sáu, 20-07 2018
  ENTREPRENEURIAL LEARNING AND INNOVATION

  Mời các anh/chị lãnh đạo doanh nghiệp, anh/chị đang làm việc ở bộ phận nhân sự cùng tham gia hội thảo nhằm tìm ra giải pháp cho doanh nghiệp của mình.

 • BANK FAILURES AND THEIR MANAGEMENT
  Thứ Sáu, 20-07 2018
  BANK FAILURES AND THEIR MANAGEMENT

  Làm thế nào tìm ra các nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng ngân hàng? Những chuẩn mực nhất định nào mà nhà quản lý cần tiến hành để giảm thiểu các tác hại của khủng hoảng ngân hàng gây ra?

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP 2018
  Thứ Tư, 04-07 2018
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP 2018

  Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên, học viên đã hoàn tất các khóa học của chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh năm 2018. Bấm để xem thông tin đầy đủ.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}