UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG, CỬ NHÂN QUỐC TẾ WESTERN SYDNEY, CHƯƠNG TRÌNH CLC, CỬ NHÂN LIÊN KẾT ĐH VICTORIA OF WELLINGTON.
Thứ Ba, 26-03 2019

Mời quí PH-HS xem toàn bộ clip tư vấn trực tuyến về các chương trình Cử nhân Tài Năng, Cử nhân Quốc tế, Cử nhân CLC.
Mọi thắc mắc chưa rõ, quí PH-HS vui lòng để lại thông tin tại chat box ở góc phải, bên dưới màn hình.
Ban tuyển sinh sẽ tiếp nhận và tư vấn cụ thể qua email và số điện thoại do quí PH-HS cung cấp!
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}