UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

THÔNG BÁO: Danh sách lớp Chương trình Cử nhân Tài năng khóa 42
Thứ Năm, 10-11 2016

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách lớp chương trình Cử nhân Tài năng K42 năm 2016 theo file đính kèm và lịch các buổi định hướng của các lớp như sau:

 

Ngày Buổi Lớp Thời gian Phòng Địa chỉ
Thứ ba 27/09/2016 Sáng DH42ISB01 8:30 - 11:30 I101 17 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP HCM
Chiều DH42ISB02 13:30 - 16:30

Thứ tư 28/09/2016

Sáng DH42ISB03 8:30 - 11:30
Chiều DH42ISB04 13:30 - 16:30
Thứ năm 29/09/2016  Sáng DH42ISB05 8:30 - 11:30
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}