UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

THAM QUAN CÔNG TY | KPMG
Chủ Nhật, 29-07 2018

Viện Đào tạo quốc tế ISB, hợp tác với 1 trong những tập đoàn kiểm toán hàng đầu - KPMG, tổ chức hoạt động tham quan công ty cho 30 sinh viên tài năng, đặc biệt là những bạn quan tâm đến Tài chính và Kế toán; nhằm giúp sinh viên hiểu thêm về các vị trí trong 1 tập đoàn kiểm toán và các tiêu chuẩn cần thiết để ứng tuyển. 
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}