UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

HỌC BỔNG DU HỌC NGĂN HẠN PHẦN LAN
Thứ Tư, 29-03 2017

Đây là cơ hội cho các bạn sinh viên ISB bậc Cử nhân và Thạc sỹ được trải nghiệm du học ngắn hạn tại Phần Lan – một quốc gia nổi tiếng về hệ thống giáo dục chất lượng cao. Đặc biệt hơn, sinh viên sẽ được hỗ trợ chi phí sinh hoạt từ quỹ học bổng Erasmus trị giá khoảng 2,850 euros. Các môn học tại trường  University of Tampere sẽ được chuyển điểm về ISB tương đương môn học tại ISB. 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}