UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

HỌC BỔNG 100% TỪ ICAEW DÀNH CHO SINH VIÊN ISB
Thứ Năm, 21-12 2017

 
Chứng chỉ ICAEW về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (ICAEW CFAB) là một bằng cấp quốc tế được công nhận - cung cấp các kỹ năng thực tiễn và kiến ​​thức cần thiết cho thế giới kinh doanh cạnh tranh ngày nay.
 
ICAEW CFAB bao gồm 6 kỳ thi chứng chỉ kế toán, ACA bao gồm:
1. Kế toán
2. Bảo đảm
3. Kinh doanh, Công nghệ và Tài chính
4. Luật
5. Thông tin quản lý
6. Các nguyên tắc về thuế
 
Và lần này, ICAEW cung cấp 30 suất học bổng cho sinh viên tiềm năng ISB của chúng tôi để học 1 trong 2 môn "Thông tin Quản lý" hoặc "Kế toán" cấp Chứng chỉ.
Học bổng bao gồm:
+ 60 giờ học với giảng viên của ICAEW là những nhà quản lý cấp cao của các tổ chức đa quốc gia: 70 bảng
+ Học phí hàng năm: 165 bảng (+ VAT nếu có)
+ Lệ phí thi Chứng chỉ cho 6 môn học: 70 bảng cho mỗi kỳ thi x 6 = 420 bảng
+ Sổ phí cho chủ đề đã chọn và giá sách giảm giá cho các đối tượng khác: 10 bảng / mỗi môn
TỔNG HỌC BỔNG: £ 665 (cộng) bằng 23,000,000 VND (cộng)
 
AI CÓ THỂ NHẬN HỌC BỔNG
+ Sinh viên ISB có GPA> = 7.0
+ Tất cả các chuyên ngành: Tiếp thị, Tài chính & Kế toán, Quản lý chung
+ Ưu tiên: K40 và K41
+ Cam kết và thái độ tốt
+ Đăng ký nhanh chóng trong mẫu đơn này
+ Chủ đề lựa chọn của bạn được các sinh viên khác bình chọn
 
GÍAO TRÌNH HỌC CỦA ICAEW
Để biết thêm thông tin về các chủ đề này, bạn có thể xem qua Chương trình học TẠI ĐÂY: https://goo.gl/Pjesmi
 
GHI CHÚ
+ Môn học sẽ được chọn dựa trên số phiếu bầu của sinh viên.
+ Khóa học dự kiến ​​sẽ mở vào tháng 3 - tháng 4 năm 2018 (nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo sau)
+ ISB và ICAEW sẽ chọn 30 sinh viên ISB thích hợp nhất, đáp ứng được tất cả các yêu cầu cũng như đăng ký sớm.
+ Lớp học sẽ được tổ chức vào buổi tối từ 6 giờ đến 9 giờ tối (3 lớp / tuần) hoặc cuối tuần!
+ Sau khi học và thi đậu, sinh viên sẽ nhận được chứng chỉ và tương đương với việc công nhận 1 trong 6 môn có chứng chỉ của ICAEW.
+ Học sinh có thể tiếp tục hoàn thành 5 môn học khác bằng cách mua sách chỉ với 10 bảng / môn và tự học, sau đó thi mà không phải trả lệ phí thi.
 
CAM KẾT
+ Học sinh được yêu cầu ký vào một tài liệu cam kết trước khi bắt đầu khóa học.
+ Những người được chọn nhưng không hoàn thành khoá học và thi cuối cùng sẽ phải hoàn trả toàn bộ số học bổng (23.000.000 VND)
 
ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BỔNG TẠI ĐÂY: https://goo.gl/forms/Xxmn7lU0jStvxqdL2
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}