UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

GIẢI THƯỞNG ĐỀ TÀI MÔN HỌC XUẤT SẮC UEH NĂM 2018- UEH500
Thứ Năm, 19-07 2018

GIẢI THƯỞNG ĐỀ TÀI MÔN HỌC XUẤT SẮC UEH NĂM 2018- UEH500

Nhằm khuyến khích sự đầu tư học tập và nghiên cứu của sinh viên cho các môn học liên quan đến chuyên ngành, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện kĩ năng khảo sát thực tiễn cũng như tôn vinh các đề tài môn học có giá trị học thuật tốt, các nghiên cứu xuất sắc, ISB Academic Team đại diện Viện Đào tạo Quốc tế ISB tổ chức cuộc thi Nghiên cứu Khoa học UEH 500. Đây là một cuộc thi được diễn ra thường niên và nhận được sự chú ý từ đông đảo sinh viên UEH.
 
--- UEH500-2018 có 3 vòng:
 • Vòng 1 - Sơ khảo: Ban tổ chức cấp Khoa/Viện sẽ tổ chức nhận bài tổ chức chấm sơ khảo để chọn ra các đề tài đạt đủ tiêu chuẩn tiếp tục tham gia vòng phản biện
                      o Thời gian nộp bài: 06/08/2018 từ 8.00 đến 11.30AM
                      o Địa điểm: Cơ sở B – UEH
 • Vòng 2 - Biện luận: Nhóm đề tài nào được qua vòng sơ khảo sẽ được mời trình bày phản biện tại một Hội đồng giám khảo chính
 • Vòng 3 - Đánh giá và công nhận: Sau khi có kết quả thẩm định từ cấp khoa/Viện, Ban tổ chức sẽ đề nghị Ban giám hiệu ra quyết định công nhận kết quả giải thưởng
--- Khi tham gia vào cuộc thi này, bạn sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng giá trị:
 • Cộng 2 điểm vào môn học gần ngành và cùng số tín chỉ
 • Nhận được giấy xác nhận tham dự nghiên cứu khoa học
--- Link đăng kí: 
 
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}