UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[SEMINAR] CHUẨN BỊ CHO CÔNG VIỆC TƯƠNG LAI
Thứ Tư, 29-11 2017

 

 

Với sự phối hợp tổ chức ISB và WSU, ban tổ chức xin mời các bạn tham gia Hội thảo định hướng nghề nghiệp "Làm thế nào để chuẩn bị cho công việc tương lai" vào ngày Thứ Năm (30/11/2017) tại phòng I.201, Viện đào tạo quốc tế ISB (17 Phạm Ngọc Thạch), từ 02:00 đến 04:00 PM.

Hội thảo sẽ cung cấp cơ hội để các bạn cùng tham dự trao đổi kinh nghiệm, áp dụng các ý tưởng mới, thể hiện mối quan tâm về việc thay đổi môi trường làm việc và cơ cấu lại kinh tế, những kỹ năng mà chúng ta cần phải thúc đẩy cho công việc của ngày mai.
 
Tất cả các ý tưởng liên quan đến chủ đề này sẽ được Tiến sĩ James Arvanitakis chia sẻ trong buổi diễn giả sắp tới. Thông tin diễn giả:
 • Hiệu trưởng - Khoa Nghiên cứu Sau Đại học Western Sydney
 • Thành viên của Viện Văn hoá và Xã hội
 • Chủ tịch của Tổ chức Đa dạng Nghệ thuật Úc
 • Thành viên Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Công cộng
 • Học viên Học viện Ấn Độ - Úc
 • Thành viên của Trung tâm Phát triển Chính sách
 • Văn phòng Giáo dục và Giảng dạy Giáo viên Đại học của Thủ tướng Chính phủ của năm (2012).
Xin vui lòng đăng ký để tiết kiệm khe của bạn ĐÂY

 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}