UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

 • Thứ Năm, 13-10 2016
  Hoạt Động Của ISB

  Viện Đào tạo Quốc tế cung cấp cho người học một môi trường học tập quốc tế với những trang thiết bị hiện đại. Sinh viên, học viên được tham gia vào những hoạt động giao lưu, trao đổi kiến thức, và kinh nghiệm với nhiều trường đại học trên thế giới.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}