Chương trình Cử nhân du học bán phần hỗ trợ quý vị phụ huynh và sinh viên giải pháp tài chính du học thông qua sự kết nối với các ngân hàng lớn ở Việt nam. Thủ tục các gói vay du học đơn giản, thời gian vay linh hoạt và lãi suất vay ưu đãi.

Với thời gian vay 5 năm, lãi suất trung bình 11%/năm, mức trả nợ trung bình cho gói vay học phí du học 1 năm, 1.5 năm, và 2 năm lần lượt vào khoảng 10, 15, và 20 triệu đồng/tháng.