Năm 2020, Viện ISB – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực tuyển sinh chương trình Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS.

Mục tiêu của kỳ thi kiểm tra năng lực nhằm giúp các em học sinh lớp 12 chọn trường Đại học trước kỳ thi Phổ thông Trung học Quốc gia diễn ra; tạo thêm cơ hội được xét tuyển vào chương trình Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS được đào tạo tại Viện ISB – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Thi đánh giá năng lực Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS

Năm 2020, Viện ISB – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh chương trình Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS với chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 là 300 sinh viên.

Đây là chương trình hợp tác đào tạo giữa Viện ISB – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại học Western Sydney, Úc.

Xem thêm Thi đánh giá năng lực Cử nhân Kinh doanh Western Sydney BBUS