Tham quan doanh nghiệp: Nestle Việt Nam

Lịch trình (dự kiến) cho chuyến tham quan

  • 06:45 am – 07:00 am: tập trung tại viện ISB

  • 07:00 am – 08:15 am: Di chuyển từ viện ISB đến nhà máy Nestlé Việt Nam

  • 08:15 am – 08:30 am: Điểm danh đi

  • 08:30 am – 09:10 am: Giới thiệu về Nestle

  • 09:10 am – 10:40 am: Tham quan

  • 10:40 am – 11:25 am: Nghỉ ngơi và cà phê

  • 11:25 am – 12:30 pm: Cơ hội làm việc ở Nestlé và Q&A

  • 12:30 pm – 12:45 pm: Điểm danh về

  • 12:45 pm – 02:00 pm: Di chuyển về viện ISB

Chỉ có 45 người đăng kí sớm nhất có thể giữ chỗ, vậy nên hãy nhanh chân giữ chỗ hôm nay!

Chúng tôi mong chờ sự kiện này.