Chor Ghee Lim

      • Ông Chor Ghee Lim là Đồng sáng lập IMM Group, một trong những công ty tư vấn đầu tư/ quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam. Ông đồng thời là Tổng giám đốc Tricor Việt Nam.
      • Ông Lim có 25 năm kinh nghiệm từ việc kinh doanh, hoạt động doanh nghiệp và tư vấn (bao gồm hơn 12 năm tại Việt Nam) trong quản lý đầu tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài, quản lý tài chính/ thuế xuyên biên giới, mua bán và sáp nhập, cũng như tái cấu trúc và quản lý liên minh chiến lược và liên doanh mạo hiểm.
      • Ông là diễn giả chính về các chủ đề đầu tư xuyên biên giới tại các hội nghị và hội thảo trong khu vực.