Stephen Waters

      • Tiến sĩ Stephen Waters hiện đang làm việc như một giảng viên thỉnh giảng trong mảng giáo dục cao học.
      • Các vị trí học thuật của ông bao gồm: giảng viên trường Kinh doanh thuộc Đại học Western Sydney, giảng viên trường Kinh doanh Sydney của Đại học Wollongong, giảng viên SPJain tại Sydney campus.
      • Tiến sĩ Stephen có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất bao gồm vải sợi, đồ nội thất, đồ điện máy tiêu dùng, xây dựng và phần mềm. Ông nắm những vị trí quan trọng cấp cao trong chuỗi vận hành và quản lý chuỗi cung ứng tại các tổ chức toàn cầu.