Sarath Delpachitra

  Tiến sĩ Sarath Delpachitra là Giám đốc Trường Kinh doanh UTS và Giáo sư Tài chính tại Thượng Hải, Đại học Công nghệ Sydney.

  Kinh nghiệm quản lí:

   • Phó hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng (quốc tế) – Trường Kinh doanh Flinder
   •  Thành viên điều hành – Trường kinh doanh Flinder
   • Trưởng bộ môn Tài chính ngân hàng.
   • Trưởng phòng Điều phối Tài chính và Ngân hàng & Điều phối viên Chương trình – B Com
   • Điều phối viên Chương trình Quốc tế (Tiểu lục địa Ấn Độ)
   • Trưởng phòng, Sở Tài chính và Ngân hàng