Sakda Siriphattrasophon

      • Phó giáo sư – Tiến sĩ Quản trị phát triển Sakda Siriphattrasophon hiện công tác tại Viện Quản trị phát triển quốc gia.
      • Ông đồng thời tham gia giảng dạy tại College of Social Innovation, Đại học Rangsit và Đại học Khon Kaen, Thái Lan và là cán bộ dự án tư vấn của Bộ Công nghiệp và Ban đầu tư Thái Lan. Ngoài ra, ông còn là cố vấn kinh doanh độc lập.