Liêm Ngô

   • Phó giáo sư – Tiến sĩ chuyên ngành Marketing Ngô Viết Liêm hiện công tác tại trường Kinh doanh UNSW thuộc Đại học New South Wales, Úc.
   • Lĩnh vực giảng dạy của Phó giáo sư Liêm là Quản trị thương hiệu, Tiếp thị kỹ thuật số và Tiếp thị truyền thông & Quảng cáo.
   • Phó giáo sư Liêm đã có nhiều bài viết được xuất bản trên các tờ báo chuyên môn lớn như: Journal of Product Innovation Management, British Journal of Management, Industrial Marketing Management, European Journal of Marketing, Psychology & Marketing, Journal of Marketing Management, Journal of Strategic Marketing, Journal of Services Marketing, Australian Journal of Management, Journal of Business Research,…
   • Hiện Phó giáo sư Liêm thuộc ban biên tập của tờ Industrial Marketing Management và Asia Pacific Journal of Marketing & Logistics. Ông cũng thời là đồng khách mời biên tập cho các ấn phẩm đặc biệt của tờ Australian Journal of Management và Journal of Brand Management.