Lâm Nguyễn

    • Giáo sư Nguyễn Đăng Lâm là Giáo sư Quản lý và Kinh doanh quốc tế, Trưởng khoa Quản lý & Kinh doanh Quốc tế Trường Kinh doanh Zeigler – Đại học Bloomsburg, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Thầy cũng là thành viên nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam.
    • Giáo sư Lâm đã nhận bằng Tiến sĩ Quản trị cũng như bằng Thạc sĩ Kinh doanh chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Webster.
    • Lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo của thầy Lâm bao gồm các lĩnh vực: quản trị nhân sự, lãnh đạo, đạo đức, chiến lược và kinh doanh quốc tế.
    • Giáo sư Lâm đã cho xuất bản hơn 70 bài nghiên cứu trên những tạp chí uy tín bao gồm Tạp chí phát triển tổ chức và lãnh đạo, Tạp chí quốc tế về hành chính công, Tạp chí phát triển quản lý, Tạp chí phát triển quản lý, Tạp chí nghiên cứu kinh doanh châu Á,…
    • Giáo sư Lâm đồng thời thuộc ban biên tập của nhiều nhà xuất bản lớn và ông cũng là khách mời biên tập của các tạp chí như: the International Journal of Public Administration, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, and International Journal of Business and Globalisation.