Lâm Nguyễn

   • Giáo sư Nguyễn Đăng Lâm với chuyên ngành Quản lý và Kinh doanh Quốc tế hiện là Giám đốc Viện Kinh doanh toàn cầu tại AACSB – được chứng nhận bởi trường  Kinh doanh Zeigler tại Đại học Bloomberg, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.
   • Lĩnh vực giảng dạy của Giáo sư Lâm là lãnh đạo, quản trị chiến lược, đạo đức kinh doanh, sự thỏa mãn nghề nghiệp, kinh doanh khởi nghiệp và quản lý đa văn hóa.
   • Giáo sư Lâm đã cho xuất bản hơn 60 bài nghiên cứu trên những tờ báo chuyên ngành đáng tin cậy và tại các buổi hội thảo chuyên đề như: báo Leadership & Organizational Development, báo International Journal of Public Administration, báo Management Development, và nhiều tờ báo khác.
   • Giáo sư Lâm đồng thời thuộc ban biên tập của nhiều nhà xuất bản lớn như World Journal of Management, International Journal of Business, Emerging Markets và ông cũng là khách mời biên tập cho ấn phẩm đặc biệt của tờ International Journal of Business and Globalisation.