Khải Đinh

  Tiến sĩ Đinh Công Khải hiện là Trưởng khoa Chính phủ, Giảng viên kinh tế, tại Đại học Kinh tế TP. HCM và Đại học Fulbright.

  Các ấn phẩm nghiên cứu của ông bao gồm:

   • Đề xuất kỹ thuật về cung cấp dịch vụ tư vấn cho Báo cáo nền tảng kỹ thuật (TBP) 2014 – Báo cáo phát triển con người quốc gia Việt Nam: Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế và tăng trưởng hòa nhập đối với UNDP Việt Nam cùng Nguyễn Xuân Thành và Phạm Duy Nghĩa đang trong tiến trình thực hiện.
   • Nhận diện các vấn đề kinh tế mới nổi của thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 dưới tác động của hội nhập kinh tế, với Vũ Thanh Tú Anh và Nguyễn Xuân Thành.
   • Đánh giá năng lực cạnh tranh của cụm công nghiệp dệt may tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thành phố, với Vũ Thanh Tú Anh và Nguyễn Xuân Thành.