Howard Nicholas

  Tiến sĩ kinh tế Howard Nicholas sở hữu nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn:

   • Giảng viên cao cấp về Kinh tế Phát triển bền vững, Viện Khoa học Xã hội Quốc tế (ISS)
   • Giảng viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Xã hội Đại học Erasmus Rotterdam
   • Thành viên của ISS: Nghiên cứu cá nhân SGI