Đức Võ

      • Tiến sĩ Đức Võ đang làm Giám đốc nghiên cứu tại the Network Finance and Reporting Branch, Cơ quan điều tiết năng lượng Úc, Melbourne, Úc.
      • Tiến sĩ Đức Võ là Giám đốc Điều hành của Nhóm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh, Đại học Mở TP. HCM. Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu tại Úc và Việt Nam và đã xuất bản rộng rãi hơn 50 lần trên các tạp chí quốc tế chất lượng cao (SSCI, SCIE, SCI, Scopus) có yếu tố tác động lớn, bao gồm các tạp chí hàng đầu như: Journal of Economic Surveys; Energies; Sustainability; Journal of Intellectual Capital; North American Journal of Economics and Finance; Journal of Asian Economics; Applied Economics.