Bahaudin Mujtaba

      • Tiến sĩ Bahaudin Mujtaba hiện là Giáo sư Quản lý, Quản lý quốc tế và Quản trị nguồn nhân lực tại trường Kinh doanh và Khởi nghiệp Wayne Huizenga tại Fort Lauderdale, Đại học Nova Southeastern, Florida, Hoa Kỳ.
      • Tiến sĩ Bahaudin là một nhà nghiên cứu và là diễn giả khách mời. Ông cũng nhận được tài trợ toàn bộ hoặc một phần từ nhiều tổ chức, tổ chức và quốc gia.
      • Tiến sĩ Bahaudin đã viết và xuất bản hơn 300 bài báo đánh giá ngang hàng (trong các lĩnh vực kinh doanh, thay đổi, văn hóa, đạo đức, đa dạng, lãnh đạo và tư nhân hóa) trên các tạp chí học thuật. Bahaudin đã là tác giả và đồng tác giả của hơn 20 cuốn sách.