Võ Hoàng Đại Dương

    Chương trình ISB MBA hỗ trợ cho mình trong công việc nhiều nhất là về phần tư duy phản biện để mình có hướng tư duy, cách giải quyết một vấn đề, mà ở cấp đại học mình chưa được hướng dẫn kỹ càng.” – Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA, anh Võ Hoàng Đại Dương