Mỗi năm, sinh viên Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS có thành tích xuất sắc sẽ được Viện ISB trao các suất học bổng Study Tour.

Giá trị học bổng: bao gồm tiền mặt và một suất giao lưu văn hóa tại trường đại học ở nước ngoài (giá trị tiền mặt và địa điểm thay đổi mỗi năm).

Điều kiện nhận học bổng

  • Sinh viên cử nhân tài năng hiện đang học tập và đào tạo tại Viện ISB
  • Học bổng được xét dựa vào điểm trung bình năm học và sinh viên không có học phần nào phải học lại, thi lại (điểm trung bình xét học bổng từ cao xuống thấp và thay đổi theo từng năm học)
  • Sinh viên có hạnh kiểm, điểm rèn luyện tốt, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội của Trường, Viện.