Giải thưởng ISB Leadership

Giải thưởng ISB Leadership là một giải thưởng độc lập, dành riêng cho những sinh viên đạt thành tích cao thông qua sự đầu tư thời gian và năng lực để hoàn thành.
 
Nếu đạt được, bạn sẽ được khen thưởng và trở thành Đại sứ của ISB, là gương mặt đại diện cho ISB tại những chương trình quan trọng và nhận được những lợi ích khác từ ISB.

Trách nhiệm của các Đại sứ ISB

Đại sứ ISB là gương mặt tiêu biểu, đại diện cho thế hệ sinh viên của ISB trong các chương trình lớn và trong thiết lập các mối quan hệ cộng đồng, bao gồm:
  • Quan hệ với các trường trung học phổ thông
  • Quan hệ các doanh nghiệp
  • Quan hệ với cựu sinh viên
  • Quan hệ quốc tế

Lợi ích của các Đại sứ ISB

  • Được đào tạo chuyên môn
  • Ưu tiên/ được đề nghị Tham gia các chương trình học tập trao đổi
  • Ưu tiên/ được giới thiệu các vị trí thực tập
  • Giấy chứng nhận từ ISB
  • Thư giới thiệu từ Viện trưởng
  • Bộ quà lưu niệm