Bên cạnh việc học, Viện ISB cũng tạo điều kiện cho sinh viên phát triển những kỹ năng mềm qua hoạt động ngoại khóa và số lượng các câu lạc bộ đa dạng tại ISB.

Các hoạt động của sinh viên Viện ISB do Đoàn viện ISB tổ chức và quản lý. Đây là môi trường tuyệt vời cho các bạn sinh viên phát triển kỹ năng mêm, đặc biệt là kỹ năng lãnh đạo. Thêm vào đó, sinh viên cũng có thể tham gia vào các câu lạc bộ để rèn luyện và phát triển kỹ năng riêng của mình.

Vien ISB-cau lac bo
  • Câu lạc bộ (CLB) âm nhạc – L.o.M
  • CLB UEH-ISB Toastmasters,
  • CLB Tài chính – Kế toán – F&I,
  • Ban Phong trào Đoàn Viện – ISB Event Team,
  • Ban Học tập Đoàn Viện – ISB Academic Team,
  • RED – ISB Dancing Club,
  • ISB Basketball Club,
  • ISB CAM Club – Marketing and Communications,
  • ISB Gavel Club,
  • WSU Student Council.
LIÊN HỆ

Thông tin chi tiết về câu lạc bộ vui lòng liên hệ:

Phòng hỗ sinh viên:

Email: studentsupport@isb.edu.vn