Cách đánh giá chương trình ISB Leadership

Chương trình Hướng nghiệp ISB Leadership ghi nhận và đánh giá quá trình rèn luyện và phát triển của sinh viên thông qua quá trình học tập tại Viện ISB. Điều đó sẽ hỗ trợ cho bạn trau dồi những kiến thức và kĩ năng cần thiết để phù hợp với nhu cầu của các nhà tuyển dụng trong tương lai.
 
Bạn nên ghi lại tất cả các thành tích của bản thân vào sách.
 
Hoàn thành mẫu đăng ký thành tích trực tuyến trước thời hạn cho phép.
 
Các hoạt động và thành tích của bạn sẽ được đánh giá dựa trên:
• Danh sách các thành tích (70%)
• Bảng tự đánh giá bản thân (20%)
• Bảng đánh giá của bạn bè, thầy cô và nhân viên ISB (10%)
 
Bạn chỉ được nộp một lần cho mỗi Bậc vì vậy những hoạt động đạt được, bạn cần điền đầy đủ vào mẫu đăng ký.
 
Những hoạt động khác nên được điền đầy đủ vào bản Các hoạt động khác.
 
Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua họp thư isbleadership@isb.edu.vn. Chúng tôi rất hân hạnh hỗ trợ và tư vấn cho bạn.