Bài kiểm tra năng lực

Bài thi kiểm tra năng lực của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho chương trình Cử nhân Kinh doanh sẽ chú trọng đánh giá năng lực phân tích, tư duy và trình độ tiếng Anh của thí sinh thông qua một bài thi tổng hợp gồm 2 phần với tổng thời gian làm bài là 180 phút.

Mục tiêu đánh giáNội dung
Phần 1. Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu         – Các câu hỏi, bài đọc đánh giá khả năng đọc hiểu, lập luận, phân tích…- Các câu hỏi về toán phổ thông.-  Các câu hỏi suy luận và xác định các quy luật logic.- Các câu hỏi về phân tích và chọn phương án trả lời tương ứng với từng bảng số liệu cho trước. 
Phần 2. Kiểm tra tiếng Anh– Đánh giá tổng quan 3 kỹ năng: nghe – đọc – viết- Thời gian làm bài: 120 phút
2.1. Kỹ năng Nghe
2.2. Kỹ năng Đọc hiểu
2.3. Kỹ năng Viết