UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

Chương trình đang cập nhật!

 

Thông tin liên hệ

Số 17 Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, TP. HCM

08 5446 5555

Info@isb.edu.vn

{{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

{{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

{{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

{{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}