UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

 • Thứ Ba, 22-03 2016
  Giao Lưu Văn Hóa Việt Nam - Hiroshima

  Chương trình giao lưu văn hóa 2016 giữa Viện Đào tạo quốc tế (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) và Đại học Hiroshima Bunka Gakuen đã đánh dấu mối quan hệ hợp tác song phương lần thứ hai

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}