UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

 • Thứ Năm, 14-06 2018
  CAREER ORIENTATION | EXPLORE YOUR BIG4 ADVENTURE

  In order to prepare ISB students with sufficient employability skills, especially developing impressive CV to be ready for the Internship period, ISB organizes a training day on CV writing and interviewing skill. All students are requested to participate in that seminar as a part of Career orientation in order to be well-prepared for the Internship period.

 • Thứ Hai, 07-05 2018
  THÔNG BÁO XÉT TUYỂN THẲNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG (ISB-BBUS) VÀ CUỘC THI "TÌM KIẾM TÀI NĂNG" NĂM 2018

  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xin trân trọng thông tin đến quý Nhà trường về việc xét tuyển thẳng vào chương trình Cử nhân Tài Năng (ISB-BBUS) của trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) năm 2018 và Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng” doViện Đào tạo quốc Tế (ISB) – Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}