UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

  • Thứ Tư, 23-05 2018
    SEMINAR: "AUSTRALIAN DREAM: NEVER BEEN THIS CLOSE"

    Student Council sẽ tổ chức một buổi hội thảo dành riêng cho sinh viên ISB. Đây là một cơ hội vàng để tìm hiểu thêm và nhận được câu trả lời về các trường hợp tác của chúng ta cũng như cuộc sống đại học ở Úc. “Australian Dream: Never been this close” đảm bảo sẽ cung cấp cho bạn lợi ích tốt nhất với cương vị là một sinh viên muốn tiếp tục hành trình học tập của mình tại Úc.

  • Thứ Tư, 16-05 2018
    THE TALENTED PROGRAM OF ISB (Bachelor of Business Administration) ACCREDITED BY CPA AUSTRALIA RECENTLY

    Vào đầu năm 2018, Viện Đào tạo quốc tế (ISB) đã vinh dự nhận được chứng nhận của tổ chức CPA Úc (Hiệp hội Kế toán viên công chứng Úc) – 1 trong những tổ chức nghề nghiệp lớn nhất thế giới được các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính kế toán toàn cầu công nhận và tôn vinh. Với sự công nhận của CPA Úc, những sinh viên tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Tài năng của Viện đào tạo quốc tế ISB sẽ đủ điều kiện đăng ký trực tiếp vào cấp độ Chuyên gia khi tiếp tục theo học Chương trình CPA của CPA Úc

{{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

{{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

{{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

{{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}