UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

 • Thứ Sáu, 10-08 2018
  COMPANY TOUR | FrieslandCampina

  With the hope of helping students to experience the professional working environment, and actively equip the necessary skills for their future job, ISB organizes a company tour to visit FrieslandCampina Vietnam - Date: Thursday, August 23rd - Time: all day (from 08:00 AM to 05:30 PM)

 • Chủ Nhật, 29-07 2018
  THAM QUAN CÔNG TY | KPMG

  ISB, hợp tác với 1 trong những tập đoàn kiểm toán hàng đầu - KPMG, tổ chức hoạt động tham quan công ty cho 30 sinh viên tài năng, đặc biệt là những bạn quan tâm đến Tài chính và Kế toán; nhằm giúp sinh viên hiểu thêm về các vị trí trong 1 tập đoàn kiểm toán và các tiêu chuẩn cần thiết để ứng tuyển.

 • Thứ Năm, 19-07 2018
  GIẢI THƯỞNG ĐỀ TÀI MÔN HỌC XUẤT SẮC UEH NĂM 2018- UEH500

  Nhằm khuyến khích sự đầu tư học tập và nghiên cứu của sinh viên cho các môn học liên quan đến chuyên ngành, tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện kĩ năng khảo sát thực tiễn, cuộc thi Nghiên cứu Khoa học UEH 500 đã chính thức trở lại.

{{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

{{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

{{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

{{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}