UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[TOÀN THỜI GIAN] P&G | HUMAN RESOURCES-ASSOCIATE HR MANAGER
Thứ Năm, 01-03 2018

JOB DESCRIPTIONS FORM
-Nơi làm việc: Diamond plaza, 34 Lê Duẩn street, Bến Nghé, Distric 1, HCM city
-Sinh viên năm ba hoặc năm tư
-Full time
 
YÊU CẦU
-Khả năng làm việc và giao tiếp.
-Hứng thú trong công việc.
-Hiểu biết cơ bản về lí thuyết tổ chức và mô hình.
 
HOW TO APLLY
- Offline Test
- Vượt qua qua Resume Screening
- Vượt qua Comprehensive Interviews
 
NHỮNG LƯU Ý
-CV tối đa trong 2 trang và bao gồm những thông tin sau:
+ Họ tên đầy đủ và thông tin liên hệ, trường đại học và bằng cấp, năm tốt nghiệp.
+ GPA, thành tích học tập và thành tích khác
+ 3-5 kinh nghiệm leadership và thành tựu. bao gồm 2-3 câu giới thiệu cụ thể vai trò bản thân
+ Những project liên quan, nghiên cứu, cuộc thi, ... mà bạn đã tham gia.
CONTACT
Inb FB via :https://www.facebook.com/PandGCareers

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}